Sociale projectbegeleiding

Er komt veel kijken bij zwambestrijding of asbestbestrijding van een wooncomplex of complete straat. Ook renovatie is een voorbeeld van een ingrijpende werkzaamheden voor de bewoners. Met een goede planning, openheid en communicatie kan het juiste draagvlak worden gecreëerd om te komen tot voor alle partijen goede samenwerking. Stad010 heeft een jarenlange ervaring met het begeleiden van bewoners.

Verplaats je in de bewoner

Geregeld doen woningcorporaties, gemeenten, aannemers en projectontwikkelaars een beroep op de specialistische ondersteuning bij bouw- en woonprojecten. Vooral als het gaat om complexe en grootschalige sloop en renovatie. Sociale projectbegeleiding is gewenst als de bewoners te maken krijgen met een situatie waarin er iets ingrijpends met hun woning gaat gebeuren. STAD010 heeft bij deze projectbegeleiding een helder uitgangspunt: wij verplaatsen ons in de bewoners.

Bewonersbijeenkomst

U kunt Stad010 betrekken bij het gehele traject of delen hier van: van de eerste brief aan de bewoners, het organiseren van de informatiebijeenkomst(-en) tot en met de individuele gesprekken met bewoners. Ook de controle op het nakomen van de planning en afspraken door alle (onder-)aannemers kan Stad010 op zich nemen.
Stad010 werkt transparant, zowel naar de opdrachtgever en naar de bewoners toe. Onze begeleiding resulteert in draagvlak en snellere processen en dit betekent weer minder rompslomp, ook voor bewoners, en minder kosten.