Op Orde


Stad010 is agent van oporde.nu

Consumenten kunnen zich vandaag de dag geen leven zonder apps meer voorstellen. In veel van onze dagelijkse activiteiten worden we ondersteund door onze smartphone of tablet. Ook in professionele organisaties worden apps meer en meer gebruikt en worden vaak complexe processen eenvoudig gemaakt voor de gebruiker.
Op Orde faciliteert organisaties in het snel en eenvoudig beschikbaar stellen van functionaliteit naar professionele gebruikers.


Een app zelf om werkzaamheden uit te kunnen voeren, is tegenwoordig niet meer bijzonder maar stelt u zichzelf de volgende vragen:
• Als ik de app heb en ik wil iets veranderd hebben, hoe moet dat dan?
• Wat gebeurt er met de informatie die ik via de app invoer?
• Hoe zorg ik er voor dat mijn beleidsuitgangspunten/procedures geborgd worden?
• Hoe kan ik mijn bestaande systemen blijven gebruiken?
• Waar staan mijn data en is dat wel veilig?
• Hoe voorkom ik dat niet geautoriseerde gebruikers met deze app kunnen werken?
• Hoe integreer ik een dergelijke oplossing in mijn bestaande IT landschap?

Dan is “Op Orde” het antwoord op deze vragen.


De oplossing bestaat uit twee componenten:
• de omgeving waarin de apps zijn verzameld en
• het zaaksysteem (de backoffice) die zeer nauw met elkaar samenhangen en samenwerken.


Waarom gelooft Stad010 in Op Orde?
• omdat wij vakmanschap belangrijk vinden;
• omdat wij er van overtuigd zijn dat de administratieve lasten verminderd kunnen en moeten worden en
• omdat transparantie en verantwoording afleggen steeds belangrijker worden.https://stad010.nl/wp-content/uploads/op-orde-2.png

Wij focussen ons op het versterken van het vakmanschap en het bouwen van hulpmiddelen die uw medewerkers ontzorgen in hun dagelijkse routine. Onze inzet leidt tot:
• Meer resultaat.
• Flexibeler medewerkers.
• Meer innovatie en soepeler aanpassen aan veranderende omstandigheden;
• Meer ‘wij’-gevoel;
• Een positiever imago van uw organisatie.
• Uw medewerkers zijn tevreden en
• voelen zich erkend in hun vakmanschap;
• zijn trots op hun hogere bijdrage aan het resultaat;
• zijn meer dan voorheen gericht op steeds slimmer werken;
• ervaren meer tijd voor het echte werk omdat administratieve handelingen en formele eisen hen niet langer hinderen.

Op Orde is zowel interessant voor de profit als de non-profit sector. Tenslotte worden overal dagelijkse zaken vastgelegd.

U kunt nieuw apps snel en eenvoudig laten maken door het modelleren van uw proces, uw gegevens en de manier waarop uw medewerkers hun werk het makkelijkst kunnen doen. Het proces ziet er als volgt uit:


Het platform is device onafhankelijk

  • Op Orde is geschikt voor iOS en Android
  • Op Orde draait op alle internet browsers

Het Platform is veilig

Bij systemen als Op Orde speelt beveiliging een grote rol, er wordt immers gewerkt met vertrouwelijke en soms zelfs privacy gevoelige informatie. De apps worden via side loading op het device gezet. Dit betekent dat er geen apps in een store zitten. Er wordt geen data op de devices opgeslagen. De devices moeten zijn geregistreerd in het systeem. Zonder registratie is geen toegang mogelijk.

Medewerkers kunnen inloggen met inlognaam en wachtwoord, desgewenst kan dit worden uitgebreid met een extra code die bijvoorbeeld naar de telefoon wordt verzonden

De cloudomgeving waarin Op Orde draait is voorzien van een ISO 27001 certificaat.

Heeft u naar aanleiding van uw bezoek op deze pagina vragen of wenst u meer informatie, neem contact met ons op>>