Herontwikkeling van panden

Rotterdam heeft wijken met veel potentie. Wijken die weinig impulsen nodig hebben om daar een positieve waardeontwikkeling te creëren. Van groot belang is het om te weten waar deze wijken, panden en woningen te vinden zijn.

Meten is weten…

Om zinvolle uitspraken te kunnen doen over de waardeontwikkeling hebben wij een meetinstrument ontwikkeld. Naast fluctuaties in de WOZ-waarde spelen natuurlijk ook andere factoren een rol. Het soort pand, de omliggende woningen en panden en bijvoorbeeld de ontwikkelingen in het gebied in de toekomst.

Om de juiste investeringen te doen en de juiste keuzes te maken, maakt STAD010 gebruik van Sinfore. Door de inzet van Sinfore hebben wij zicht op de inkomens en de woninggegevens op basis van de BAG (Basisgegevens Adressen en Gebouwen). Wij kunnen inzoomen op het niveau van de regio, de gemeente, de wijk, de buurt of de postcode tot het betreffende pand zelf. Deze gegevens zijn beschikbaar als kaartlagen gekoppeld aan de BAG.