WOONCOACHES BIJ PROJECTEN.

 

STAD010 zorgt voor een wereld van verschil.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY

Duurzaamheids-, renovatie-, en groot-onderhoudsprojecten zijn per definitie complex. Verschillende groepen stakeholders met tegenstrijdige belangen, processen die goed op elkaar moeten aansluiten en steeds de balans bewaken tussen kwaliteit en kosten. Ga er maar aan staan.  STAD010 neemt u de zorgen voor de begeleiding van bewoners uit handen. Als expert in de begeleiding van bewoners bij duurzaamheids- en renovatieprojecten, ondersteunen wij de projectontwikkelaar, aannemer, gemeente, of woningcorporatie. Wij helpen u graag verder.

 

Hoe doen we dat?

Voordat er sprake is van een fysieke ingreep, voert onze wooncoach overleg met bewoners, de woningcorporatie, projectontwikkelaar en eventueel de gemeente om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen. Bij veel projecten is het noodzakelijk om gezamenlijk draagvlak te creëren. STAD010 heeft daar zijn eigen methodiek voor ontwikkeld. We doen haalbaarheidsonderzoeken en maken een voorstel voor een ingreep die we vervolgens aan de belanghebbenden voorleggen. Ook stellen we een communicatieplan op om alle betrokkenen gedurende het hele traject periodiek te informeren. Wij hebben veel ervaring op het gebied van wonen en het begeleiden van bewoners tijdens (ver)bouwprojecten.

 

Succesvolle aanpak

Wij onderscheiden ons in onze werkwijze doordat we veel aandacht hebben voor de van bewoners en het rapporteren daarover. We rapporteren over de bewoners, bijvoorbeeld over hun woonwensen, de samenstelling van huishoudens en de kans dat de ingreep die u voor ogen heeft slaagt. Zo weet u precies wat er onder bewoners speelt en hoe u daarmee rekening kunt houden. Onze persoonlijke benadering van bewoners is vaak de sleutel tot ons succes.

 

Wat doen we nog meer?

Verder staan we u, als dat nodig is, bij met:

• het maken van een planning voor (mogelijk) tijdelijke woningen

• het aangeven van knelpunten in uw project

• het overleggen met directbetrokkenen bij het planproces

• het organiseren van bewonersvergaderingen

• het betrekken bewoners en hun (soms volwassen) kinderen bij de planvorming

• het betrekken van het zorgnet

• het verzorgen van complete in- en uitverhuistrajecten

• het opstellen communicatie plan

• het geven van voorlichting geven tijdens vastgestelde momenten.

 

Kwetsbare bewoners

Ons doel is altijd om bewoners zich (weer) betrokken te laten voelen bij hun wijk. Onze medewerkers denken mee over oplossingen of zorgen dat derden (bijvoorbeeld consulenten in het sociale domein) betrokken worden. Denk aan:

• overlast

• huurachterstand

• eenzaamheidbeheerprojecten.

 

Bent u geïnteresseerd?

 Bel of mail ons want wij helpen u graag verder.

Duurzaamheids-, renovatie-, en groot-onderhoudsprojecten zijn per definitie complex. Verschillende groepen stakeholders met tegenstrijdige belangen, processen die goed op elkaar moeten aansluiten en steeds de balans bewaken tussen kwaliteit en kosten. Ga er maar aan staan.  STAD010 neemt u de zorgen voor de begeleiding van bewoners uit handen. Als expert in de begeleiding van bewoners bij duurzaamheids- en renovatieprojecten, ondersteunen wij de projectontwikkelaar, aannemer, gemeente, of woningcorporatie. Wij helpen u graag verder.

 

Hoe doen we dat?

Voordat er sprake is van een fysieke ingreep, voert onze wooncoach overleg met bewoners, de woningcorporatie, projectontwikkelaar en eventueel de gemeente om gezamenlijk een plan van aanpak te ontwikkelen. Bij veel projecten is het noodzakelijk om gezamenlijk draagvlak te creëren. STAD010 heeft daar zijn eigen methodiek voor ontwikkeld. We doen haalbaarheidsonderzoeken en maken een voorstel voor een ingreep die we vervolgens aan de belanghebbenden voorleggen. Ook stellen we een communicatieplan op om alle betrokkenen gedurende het hele traject periodiek te informeren. Wij hebben veel ervaring op het gebied van wonen en het begeleiden van bewoners tijdens (ver)bouwprojecten.

 

Succesvolle aanpak

Wij onderscheiden ons in onze werkwijze doordat we veel aandacht hebben voor de bewoners en het rapporteren daarover. We rapporteren bijvoorbeeld over hun woonwensen, de samenstelling van huishoudens en de kans dat de ingreep die u voor ogen heeft slaagt. Zo weet u precies wat er onder bewoners speelt en hoe u daarmee rekening kunt houden. Onze persoonlijke benadering van bewoners is vaak de sleutel tot ons succes.

 

Wat doen we nog meer?

Verder staan we u, als dat nodig is, bij met:

• het maken van een planning voor (mogelijk) tijdelijke woningen;

• het aangeven van knelpunten in uw project;

• het overleggen met directbetrokkenen bij het planproces;

• het organiseren van bewonersvergaderingen;

• het betrekken bewoners en hun (soms volwassen) kinderen bij de planvorming;

• het betrekken van het zorgnet;

• het verzorgen van complete in- en uitverhuistrajecten

• het opstellen communicatie plan

• het geven van voorlichting geven tijdens vastgestelde momenten.

 

Kwetsbare bewoners

Ons doel is altijd om bewoners zich (weer) betrokken te laten voelen bij hun wijk. Onze medewerkers denken mee over oplossingen of zorgen dat derden (bijvoorbeeld consulenten in het sociale domein) betrokken worden. Denk aan:

• overlast

• huurachterstand

• eenzaamheidbeheerprojecten.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY