PROJECTEN.

 

STAD010 zorgt voor een wereld van verschil.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY

Opleiden van medewerker zwambegeleiding

 

voor Woonstad Rotterdam

 

Het opleiden van een vaste medewerker van Woonstad Rotterdam tot sociaal begeleider met als specialisme bewonersbegeleiding bij zwamsanering.

Bewonersbegeleiding zwamsanering Oude Noorden.

 

voor Bakker Arkel

 

Alle voorkomende werkzaamheden zoals brieven opstellen voor het doen van de huisbezoeken om bewoners op de hoogte te stellen van de ingreep. Het in- en uitplaatsen van de bewoners naar een wisselwoningen. Opstellen verbetercontract met de gemaakte afspraken. Vooraf onderzoek doen naar huurachterstand en/of naar de sociale omgeving. Eventueel actie ondernemen om te zorgen dat bijvoorbeeld het wijknetwerk wordt aangesproken. Zorgvuldig begeleiden van ouderen tijdens de zwamsanering, door hun netwerk aan te spreken.

Schiebroek bewonersbegeleiding en procesbegeleiding Lupine

 

voor Havensteder

 

In de wijk Schiebroek moest een gedeelte van de Bloembuurt (omgeving Aronskelkstraat) in een proces van 10 jaar worden gesloopt. Samen met de  bewonerswerkgroep een scenario gemaakt om de uitplaatsing van de bewoners zorgvuldig te doen. Maandelijks overleg met de bewoners om hen op de hoogte te houden van de werkzaamheden. Tevens waren zij onze ogen en oren in de wijk. Regelmatig overleg met de wijkagent en andere dienstverleners in de wijk. In- en uitplaatsen van de bewoners en het verstrekken van vergoedingen. Tevens extra zorgvuldige begeleiding naar ouderen en bijzondere doelgroepen. Ingevoerd dat bewoners die langer dan 50 jaar huurder waren extra aandacht kregen. Zij werden geïnterviewd en kwamen in het bewonersblad van Com.wonen.

Huisvestingsonderzoek voor verslaafden

 

STICHTING DE ONTMOETING

Begeleiding en budgetbewaking Kunstproject "de Theepot" aan de gevel van verzorgingshuis De Leeuwenhoek

 

voor Alliantie Kruiskade, Humanitas en Woonstad Rotterdam

 

Ontworpen door Anne Merceces Langhorst i.s.m. VZCC

Organisatie Workshop

 

WOONKRACHT 10

 

Huurdersraad met als thema “klaar voor de toekomst”

Bewonersbegeleiding zwamsanering Oude Noorden, Katendrecht en Noordereiland

 

voor Woonstad Rotterdam

 

Alle voorkomende werkzaamheden zoals brieven opstellen voor het doen van de huisbezoeken om bewoners op de hoogte te stellen van de ingreep. Het in- en uitplaatsen van de bewoners naar wisselwoningen. Opstellen verbetercontract met de gemaakte afspraken. Vooraf onderzoek doen naar huurachterstand en/of de sociale omgeving. Eventueel actie ondernemen om te zorgen dat bijvoorbeeld het wijknetwerk wordt aangesproken. Zorgvuldig begeleiden van ouderen tijdens de zwamsanering, door hun netwerk aan te spreken.

Ontwerp en Uitvoering Fotoramen

 

voor Abswoudse Hoeve

Scenario geschreven en begeleid voor videopresentatie i.s.w. Visit4Real

 

voor De Vos Groep

Visualisatie van drie woningen met een avatar i.s.m. Real5D

 

voor Havensteder

De Fabriek

 

voor Havensteder

 

Voorstel programma van eisen voor huisvesting creatieve ondernemingen i.s.m.  Daan Vrauwdeunt.

Huisvestingonderzoek voor de opvang van de Keileweg

 

voor GGD

Bewonersbegeleiding en procesbegeleiding renovatie Eksterstraat

 

voor Stadsontwikkeling

 

Opzetten de procesbegeleiding en in overleg met de zittende bewoners nieuwe voorstellen maken t.a.v. plattegronden (in samenspraak met het Architectenbureau). Tevens het doen van onderzoek naar draagvlak voor de ingreep (huisbezoeken).

Bewonersbegeleiding en inspraakbegeleiding Oleanderbuurt

 

vESTIA

Procesbegeleiding en bewonersbegeleiding Oranjewijk, Strijen

 

HW WONEN

 

Opzetten en uitvoeren van de procesbegeleiding en zorgdragen dat bewoners mee participeren met de ingreep. Regelmatig overlegd gevoerd over de wijze van ingreep(hoe gaan we door de woning heen en dat bewoners zo min mogelijk overlast hebben). Tevens de beheerconsulenten opleiden voor de bewonersbegeleiding.

Essenburgbuurt, bewonersbegeleiding in groot onderhoudsproject

 

voor Woonstad Rotterdam

 

Het aanspreken van bewoners en in gesprek blijven, opdat zij mee willen werken aan de grootonderhoudsingreep van de woning.

Woononderzoek Indische Buurt

 

voor Waterweg Wonen

 

In opdracht van Waterweg Wonen gesprekken gevoerd met de bewoners over de beleving van hun wijk. Er was sprake van dat een groot gedeelte van de buurt gesloopt moest worden. Waterweg Wonen heeft toen in overleg met de bewoners besloten om een belevingsonderzoek te laten doen. Uit dit onderzoek is als conclusie gekomen dat het merendeel van de bewoners met plezier in de Indische buurt woonden.

Bewonersbegeleiding project Kremlin I

 

voor Poort 6

Visualisatie van twee woningen project Sevencamp i.sm. Real5D

 

voor Laurens Wonen

Huisvestingonderzoek voor de Pauluskerk

 

voor GGD

Bewonersbegeleiding Schilperoortstraat

 

voor Stadsontwikkeling

 

Uitplaatsen en begeleiden van de bewoners, waarvan de woningen gesloopt moesten worden.

Bewonersbegeleiding VVE, Mathenesserweg

 

voor Stadsontwikkeling

 

Opzetten de procesbegeleiding en in overleg met de zittende bewoners nieuwe voorstellen maken t.a.v. plattegronden (in samenspraak met het Architectenbureau). Tevens het doen van onderzoek naar draagvlak voor de ingreep (huisbezoeken).

Proces en bewonersbegeleiding De Bomenwijk Nieuwerkerk aan den Ijssel

 

vESTIA

 

Opzetten en uitvoeren van de procesbegeleiding en zorgdragen dat bewoners mee participeren met de ingreep. Regelmatig overlegd gevoerd over de wijze van ingreep.

Onderzoek en realisatie huisvesting

 

FLEXIBEL WONEN

 

Voor instelling Paus Johannes XXIII.

Uitvoering Fotoramen in het kader van leefbaarheid Oude Noorden, Middelland en Katendrecht ism VZCC

 

voor Woonstad Rotterdam

Opzet Pandenbank010

 

voor GGD/PGWZ

 

Overzicht maatschappelijke voorzieningen waarvan nu ook de uitvoering onder de naam Wijkscan i.s.m. Sinfore.

Presentatie Hotel gevisualiseerd van een hotel i.s.m. VisitforReal

 

voor Aannemersbedrijf Aertgeerts

Onderzoek naar aankoop panden

 

voor Aannemersbedrijf Aertgeerts

Presentatie Hotel gevisualiseerd van een hotel i.s.m. VisitforReal

 

voor AANNEMERSBEDRIJF AERTGEERS

Opzet registratie Bijzondere Doelgroepen met als uitkomst de Zoneringskaart i.s.m. Sinfore

 

voor GGD

Bewonersbegeleiding Wilhem Telhof, Hoogvliet

 

voor Stadsontwikkeling

 

Uitplaatsen en begeleiden van de bewoners, waarvan de woningen gesloopt moesten worden.

Ontwerp en uitvoering fotoramen i.s.m. VZCC

 

voor Stadsontwikkeling

Procesbegeleiding duurzaamheid 112 woningen Reddersbuurt

 

voor Stadsontwikkeling

 

Opzetten en uitvoeren van de procesbegeleiding en zorgdragen dat bewoners meeparticiperen met de ingreep. Regelmatig overlegd gevoerd over de wijze van ingreep(hoe gaan we door de woning heen en dat bewoners zo min mogelijk overlast hebben) in samenwerking met een bewonersbegeleider.

Herhuisvesting Poortgebouw

 

DE GROENE GrOEP

Opzet enquête voor gebruik van de parkeergarage

 

VIDOMES ZOETERMEER

Onderzoek naar levensvatbaarheid van de winkelstrip Mathenesserkwartier i,s.m. Patrick Boel

 

GEMEENTE ROTTERDAM

 

Meer weten?

 Bel of mail ons want wij helpen u graag verder.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY