PANDENBANK010.

 

STAD010 zorgt voor een wereld van verschil.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY

STAD010 & DE PANDENBANKBANK010.

 

Gemeenten, zorginstellingen, gebruikers en exploitanten van maatschappelijk vastgoed voor bijzondere doelgroepen hebben te maken met een nieuwe realiteit. Onder andere door demografische ontwikkelingen, maatschappelijke trends (zoals individualisering; scheiden van wonen en zorg) en bezuinigingen worden zij gedwongen om hun vastgoedportefeuille goed tegen het licht te houden. Afwegingen worden gemaakt rondom kwaliteit, bereikbaarheid voor de doelgroep en betaalbaarheid. Tegelijkertijd wordt verwacht dat burgers ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woon- en leefomgeving.

 

Door de genoemde partijen op de juiste manier te faciliteren zal de beschikbaarheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van het vastgoed verbeteren. Een van de eerste stappen om dit per gebied goed voor elkaar te krijgen is het in beeld brengen welk maatschappelijk- en zorgvastgoed er is. Pandenbank010, een initiatief van STAD010 en Sinfore , is hier een goed hulpmiddel voor.

 

De Pandenbank010 geeft een goed overzicht en inzicht in locaties voor bijzondere doelgroepen (hierna: Bdg) essentieel. Zij kan hiermee laten zien in welke wijken(gebieden) welke voorzieningen voor de Bdg aanwezig zijn, en daarmee in welke wijk/buurt nog extra mogelijkheden zijn. Daarbij worden per gebied of zone aspecten zoals veiligheid, staat van de fysieke (woon)omgeving,  mate van sociale samenhang etc. meegewogen. Dit maatschappelijk vastgoed heeft partijen de nodige investeringen gekost, zowel financieel, sociaal als qua draagvlak van de bewoners. Met het overzicht is het ook mogelijk, waar wenselijk, locaties voor de doelgroepen die vrijkomen door het beleid van individuele instellingen met andere instellingen uit te wisselen.

 

Beschrijving Pandenbank010

In de Pandenbank010 is van alle maatschappelijke en zorginstellingen de locaties voor bijzondere doelgroepen opgenomen. De pandenbank010 bevat informatie over:

• Locaties, onderscheiden naar zorginstelling, doelgroep, soort gebruik

• Wijkkenmerken, zoals focusgebieden van de betreffende gemeente, veiligheid en samenstelling woningvoorraad

• Demografische informatie afkomstig van het CBS en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

• Gegevens uit de leefbaarometer

• Ook zijn andersoortige voorzieningen van zorginstellingen toe te voegen, waarmee Pandenbank010 breder inzetbaar wordt voor wonen, welzijn en zorg

• Tenslotte kan door koppeling aan de BAG en de kadastrale kaart de informatie verdiept worden. Hiermee is dan ook het gebouw en het perceel in beeld.

 

Per wijk is goed zichtbaar hoeveel locaties er van een bepaalde categorie aanwezig zijn, van welke instelling en welke doelgroep hiermee wordt bediend.

Zo wordt in een oogopslag duidelijk hoe de concentraties van de verschillende categorieën er uit zien. Van de pandenbank010 wordt een soort atlas vervaardigd, waarin deze informatie per wijk is opgenomen in kaarten en lijsten en toelichtingen met kenmerken en overzichten voor de hele stad. De Pandenbank010 wordt periodiek geactualiseerd.

 

Toepassingsmogelijkheden Pandenbank010

Primair is Pandenbank010 in gebruik in Rotterdam. Met de gemeente is geconstateerd dat Pandenbank010 ook een nuttig instrument is voor gemeente (regierol), zorgpartijen en woningcorporaties.

 

De Pandenbank010 kan gebruikt worden voor de volgende doelen:

• Overzicht verschillende typen locaties

• Mogelijke indicatie van wijken met een tekort of teveel aan voorzieningen of met een mogelijkheid tot uitbreiding of krimp

• Transitieopgave in beeld brengen. Door de maatschappelijke trends zal het zo zijn dat een deel van de locaties wellicht afgestoten moet worden en/of moet worden getransformeerd naar een nieuw type functie. De Pandenbank010 geeft inzicht op welke wijken/buurten dit het beste kan

• Pandenbank010 is een hulpmiddel bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van scenario’s (bv. aanpassing huur; verlenging levensduur gebouw e.d.). Op deze manier krijg je inzichtelijk of een scenario kan worden voorzien van een financieel sluitende business case.

 

Bent u geïnteresseerd?

 Bel of mail ons want wij helpen u graag verder.

STAD010 & DE PANDENBANKBANK010.

 

Gemeenten, zorginstellingen, gebruikers en exploitanten van maatschappelijk vastgoed voor bijzondere doelgroepen  hebben te maken met een nieuwe realiteit. Onder andere door demografische ontwikkelingen, maatschappelijke trends (zoals individualisering; scheiden van wonen en zorg) en bezuinigingen worden zij gedwongen om hun vastgoedportefeuille goed tegen het licht te houden.

 

Afwegingen worden gemaakt rondom kwaliteit, bereikbaarheid voor de doelgroep en betaalbaarheid. Tegelijkertijd wordt verwacht dat burgers ook zelf meer verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen woon- en leefomgeving.

 

Door de genoemde partijen op de juiste manier te faciliteren zal de beschikbaarheid, de kwaliteit en de betaalbaarheid van het vastgoed verbeteren. Een van de eerste stappen om dit per gebied goed voor elkaar te krijgen is het in beeld brengen welk maatschappelijk- en zorgvastgoed er is. Pandenbank010, een initiatief van Stad010 en Sinfore , is hier een goed hulpmiddel voor. De Pandenbank010 geeft een goed overzicht en inzicht in locaties voor bijzondere doelgroepen (hierna: Bdg) essentieel. Zij kan hiermee laten zien in welke wijken(gebieden) welke voorzieningen voor de Bdg aanwezig zijn, en daarmee in welke wijk/buurt nog extra mogelijkheden zijn. Daarbij worden per gebied of zone aspecten zoals veiligheid, staat van de fysieke (woon)omgeving,  mate van sociale samenhang etc. meegewogen. Dit maatschappelijk vastgoed heeft partijen de nodige investeringen gekost, zowel financieel, sociaal als qua draagvlak van de bewoners. Met het overzicht is het ook mogelijk, waar wenselijk, locaties voor de doelgroepen die vrijkomen door het beleid van individuele instellingen met andere instellingen uit te wisselen.

 

Beschrijving Pandenbank010

In de Pandenbank010 is van alle maatschappelijke en zorginstellingen de locaties voor bijzondere doelgroepen opgenomen. De pandenbank010 bevat informatie over:

• Locaties, onderscheiden naar zorginstelling, doelgroep, soort gebruik

• Wijkkenmerken, zoals focusgebieden van de betreffende gemeente, veiligheid en samenstelling woningvoorraad

• Demografische informatie afkomstig van het CBS en de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG)

• Gegevens uit de leefbaarometer

• Ook zijn andersoortige voorzieningen van zorginstellingen toe te voegen, waarmee Pandenbank010 breder inzetbaar wordt voor wonen, welzijn en zorg

• Tenslotte kan door koppeling aan de BAG en de kadastrale kaart de informatie verdiept worden. Hiermee is dan ook het gebouw en het perceel in beeld.

 

Per wijk is goed zichtbaar hoeveel locaties er van een bepaalde categorie aanwezig zijn, van welke instelling en welke doelgroep hiermee wordt bediend. Zo wordt in een oogopslag duidelijk hoe de concentraties van de verschillende categorieën er uit zien. Van de pandenbank010 wordt een soort atlas vervaardigd, waarin deze informatie per wijk is opgenomen in kaarten en lijsten en toelichtingen met kenmerken en overzichten voor de hele stad.  De Pandenbank010 wordt periodiek geactualiseerd.

 

Toepassingsmogelijkheden Pandenbank010

 

Primair is Pandenbank010 in gebruik in Rotterdam. Met de gemeente is geconstateerd dat Pandenbank010 ook een nuttig instrument is voor gemeente (regierol), zorgpartijen en woningcorporaties.

 

De Pandenbank010 kan gebruikt worden voor de volgende doelen:

• Overzicht verschillende typen locaties;

• Mogelijke indicatie van wijken met een tekort of teveel aan voorzieningen of met een mogelijkheid tot uitbreiding of krimp;

• Transitieopgave in beeld brengen.

 

Door de maatschappelijke trends zal het zo zijn dat een deel van de locaties wellicht afgestoten moet worden en/of moet worden getransformeerd naar een nieuw type functie. De Pandenbank010 geeft inzicht op welke wijken/buurten dit het beste kan.

 

Pandenbank010 is een hulpmiddel bij het bepalen van de financiële haalbaarheid van scenario’s (bv. aanpassing huur; verlenging levensduur gebouw e.d.). Op deze manier krijg je inzichtelijk of een scenario kan worden voorzien van een financieel sluitende business case.

WOONCOACHING • TRANSFORMATIES • PANDENBANK010 • FOTORAMEN • POP-UP GALLERY